Co to są : przeciski, przepychy, przewierty metodą bez wykopową zwane przewierty horyzontalne

Przeciski, przepychy, przewierty metodą bez wykopową

czyli przewierty horyzontalne to technika, która doskonale sprawdza się na powierzchniach mocno zurbanizowanych, pokrytych gęstą siecią wodociągów i kanalizacji, liniami energetycznymi, na których standardowe metody wykopu są niemożliwe ze względu na zabudowę.
Sprzęt, na którym pracujemy pozwala wykonać przewiert horyzontalny tak by szybko i sprawnie pokonać utrudnienia jakimi mogą być drogi, tory czy rzeki. Ponadto, horyzontalne przewierty sterowane są korzystne dla środowiska oraz dla terenów mocno zurbanizowanych. Ze względu na ich niewielką ingerencję w teren prace wykonywane ta technika bez wykopową są coraz częściej wykonywane przez firmy zajmujące się przewiertami sterowanymi.

Tylko profesjonalnie wykonane przewierty horyzontalne pozwalają na wykonanie usługi na odpowiednim poziomie.

Jak wykonywane są przewierty poziome? wywiercony zostaje otwór między początkowym i końcowym punktem i wciągane zostają do niego rury. W tej sytuacji nie trzeba robić wykopu, a poziomy przewiert sterowany odbywa się z powierzchni ziemi. Wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria przewiertu oraz położenie punktu wejścia i wyjścia niemal doskonale pokrywają się z zaplanowaną drogą przewiertu.
Przewiert sterowany HDD używany jest do zamontowania rur do sieci teletechnicznych, energetycznych, gazowych oraz wodociągowych. Stosowana przez nas profesjonalna wiertnica do przewiertów sterowanych umożliwia wykonanie pracy szybko i efektywnie.