Przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD – Horizontal Directional Drilling) –

to nowoczesną technologia bez wykopowa pozwalająca na wykop poziomych przewiertów sterowanych. Przewierty horyzontalne są odmianą otworów kierunkowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu oraz położenie punktu wyjścia niemal idealnie pokrywa się z projektem co pozwala na wykonywanie tego typu przewiertów na terenach zabudowanych i nie możliwych do innego przewiertu.

Przewierty sterowane kierunkowe – co to?

umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju instalacji i wykorzystywane są przy pracach związanych z:

  • wodociągach
  • kanalizacją
  • gazociągach
  • liniach energetycznych

Ponadto horyzontalne przewierty są potrzebne podczas prac takich jak:

  • tereny silnie zurbanizowanych, gdzie wykorzystanie metod tradycyjnych jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę.
  • kiedy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych
  • tereny o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych (w takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji)
  • przekraczanie żeglownych rzek i kanałów bardziej opłacalne może być położenie instalacji pod dnem, niż budowa konstrukcji zawieszonej nad lustrem wody.
  • prowadzenia instalacji, przez tereny które ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe powinny zostać nienaruszone.