Przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD – Horizontal Directional Drilling) –

Przewierty sterowane to nowoczesna technologia bez wykopowa pozwalająca na wykop poziomych przewiertów sterowanych. Przewierty horyzontalne są odmianą otworów kierunkowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu oraz położenie punktu wyjścia niemal idealnie pokrywa się z projektem co pozwala na wykonywanie tego typu przewiertów na terenach zabudowanych i nie możliwych do innego przewiertu.

Przewierty sterowane kierunkowe – co to?

Kierunkowe przewierty sterowane to innowacyjna technika stosowana w geodezji inżynierskiej, która umożliwia przeciskanie pod różnego rodzaju przeszkodami, w tym drogami czy rzekami. Technologia polega na sterowaniu wiertarką, co pozwala na dokładniejsze i bardziej precyzyjne przeciskanie. Umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju instalacji i wykorzystywane są przy pracach związanych z:

  • wodociągach
  • kanalizacją
  • gazociągach
  • liniach energetycznych

Ponadto horyzontalne przewierty są potrzebne podczas prac takich jak:

  • tereny silnie zurbanizowanych, gdzie wykorzystanie metod tradycyjnych jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę.
  • kiedy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych
  • tereny o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych (w takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji)
  • przekraczanie żeglownych rzek i kanałów bardziej opłacalne może być położenie instalacji pod dnem, niż budowa konstrukcji zawieszonej nad lustrem wody.
  • prowadzenia instalacji, przez tereny które ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe powinny zostać nienaruszone.

Przewierty Sterowane  to jedna z innowacyjnych metod, która w ostatnim czasie stała się popularna w branży budowlanej. Ich zastosowanie nie tylko pozwala na precyzyjne przeciskanie pod drogami, rzekami czy innymi przeszkodami, ale także minimalizuje uszkodzenia terenu i skraca czas realizacji zadania. Dlatego coraz więcej firm budowlanych decyduje się na wykorzystanie tej technologii, aby w pełni wykorzystać jej zalety i zwiększyć swoją produktywność. Podsumowując, wiercenie pilotażowe to nowatorska i coraz bardziej popularna metoda przecisków pod drogami, rzekami czy innymi przeszkodami. Pozwala na precyzyjne wykonanie prac, minimalizację szkód na budowie oraz skrócenie czasu realizacji projektów. Dzięki dedykowanemu systemowi sterowania i GPS, wiertnicą można sterować w czasie rzeczywistym, co zapewnia bezpieczne i dokładne wykonanie pracy.

Zalety zastosowania technologii Przewiertu Sterowanego.

Jedną z głównych zalet wierceń kierunkowych jest ich precyzja. Wiertnica jest sterowana w czasie rzeczywistym, co pozwala precyzyjnie kontrolować kierunek i głębokość wiercenia. Technologia pozwala również na przejazd pod drogami, rzekami czy innymi przeszkodami, co znacznie ułatwia budowę infrastruktury. Ponadto wiercenie pilotażowe jest bardziej przyjazne dla środowiska i mniej inwazyjne, ponieważ nie wymaga wykonywania wykopów ani wykopów, co pomaga zminimalizować szkody na miejscu. Przeciąganie pod drogą to proces wkładania rur lub kabli pod drogę bez kopania. Tradycyjne metody wykorzystują głównie techniki wykopowe, które wymagają wykonania dość szerokiego i długiego wykopu w ziemi, co wiąże się z ryzykiem zniszczenia infrastruktury lub zmiany zwierciadła wód gruntowych. Wiercenie kierunkowe pozwala przepchnąć się pod drogę bez tego ryzyka, a także jest podejściem bardziej przyjaznym dla środowiska. Ważnym aspektem przecisku pod drogą lub rzeką jest minimalizacja uszkodzeń terenu. Tradycyjne metody wymagają kopania rowów lub rowów, co zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Wiercenie pilotażowe jest znacznie mniej inwazyjne i pozwala na pracę bez szkody dla środowiska. To z kolei minimalizuje koszty i skraca czas potrzebny na wykonanie zadania.