Jak urządzić ogród z pomocą koparki ??

Jak urządzić ogród z pomocą koparko – ładowarki?

Kompleksowa budowa ogrodu to inwestycja, która wymaga czasu i pieniędzy. Aby nie marnować, warto zainwestować w projektowanie ogrodów. Czemu? Nikt nie buduje domu bez projektu, a podobny zabieg jest opłacalny przy zakładaniu ogrodu.

Zakładając, że mamy już projekt ogrodu, co dalej?

Zbuduj ogród – krok po kroku

Kolejność pracy ma kluczowe znaczenie. Kolejne etapy są odpowiednie dla rozległych ogrodów, a pewne etapy, takie jak montaż systemu nawadniania czy montaż oświetlenia, nie odbędą się przy mniej skomplikowanych inwestycjach.

Posprzątaj po budowie

Pierwszym krokiem jest oczyszczenie terenu. Resztki materiałów budowlanych, bałagan, opakowania to typowe zdjęcia domu po jego wykończeniu. Usługi transportowe bardzo nam ułatwią nam takie prace.

Usuń chwasty przez ręczne opryskiwanie – może być konieczne powtórzenie podczas budowy ogrodu. Pamiętaj, że opryskiwanie zielonych części rośliny jest skuteczne, a nasiona chwastów w glebie szczęśliwie wykiełkują, jeśli zapewnisz im wodę i nawóz.

Niwelacja terenu

  • Na tym etapie rzeźbimy teren ręcznie na mniejszych powierzchniach lub przy pomocy koparko-ładowarki w większych ogrodach.
  • Tworzymy skarpy lub budujemy mury oporowe.
  • Jeśli planujemy budowę basenu lub oczka wodnego w ogrodzie, zrobimy to na tym etapie prac. Wykopaną glebę można wykorzystać do kształtowania krajobrazu lub zabrać.

Przygotować projekt

Budujemy konstrukcje ogrodowe takie jak altany, pergole i grille.

Powierzchnia

Po wyrównaniu nawierzchni koparko – ładowarką Volvo wykonujemy nawierzchnię pamiętając o pozostawieniu przepustów lub ułożeniu kabli do oświetlenia i rur nawadniających. Do takich prac świetnie nada się Koparka Takeuchi

Obiekt podziemny

Kolejnym etapem jest ułożenie uzbrojenia podziemnego: rur nawadniających oraz kabli oświetlenia ogrodu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne zagęszczenie wykopu. Tutaj możemy zdać się na siły natury i poczekać, aż ziemia opadnie zimą, lub przyspieszyć ten proces zagęszczając wykopy wodą – najlepiej warstwami co 20 cm.

Przygotować glebę

Jest to krytyczny etap wzrostu roślin i trawnika. Zwykle po zakończeniu budowy gleba jest zagęszczana, co nie jest dobrą wiadomością dla większości roślin.

Sadzenie

Kupując rośliny zwracajmy uwagę, aby były zdrowe i nie zdeformowane. Wszelkie plamy, przebarwienia i naloty na liściach dyskwalifikują materiał szkółkarski.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie się do sadzenia rabatów.

Teraz zaczynamy sadzić rośliny, zaczynając od największych drzew, potem duże krzewy, potem mniejsze krzewy, a na końcu byliny.

Jeśli mamy wyhodować więcej roślin, po prostu umieszczamy w grządkach jak najwięcej roślin w ciągu jednego dnia. Resztę doniczki połóż obok doniczki – ułatwi to podlewanie (szczególnie ważne w czasie upałów).

Po posadzeniu rośliny pokrywamy korą lub żwirem. Zahamuje to wzrost chwastów i zmniejszy utratę wody.

Trawnik

Mamy tu dwie możliwości: układanie trawników na rolkach lub wysiewanie nasion. Pierwsza metoda ma prawie te same zalety: natychmiastowe efekty wizualne, wykorzystanie trawnika tydzień później i mniejszy wzrost chwastów. Największym minusem jest koszt, średnia cena jest dwa razy wyższa niż zasianego trawnika, a także nie możemy wybrać mieszanki traw. Zaletami trawników kośnych są niższe koszty instalacji, zwłaszcza na większych powierzchniach oraz możliwość precyzyjnego dopasowania mieszanki traw do lokalnych warunków.

Podstawą sukcesu trawnika, jeśli chodzi o wałowanie i siew, jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Jeśli podłoże nie jest odpowiednio przygotowane, zaniedbujemy pielęgnację i podlewanie, a w krótkim czasie możemy zniszczyć najpiękniejszy trawnik na rolkach.

I co dalej??

Zaproponowany plan pracy zapewnia optymalizację kosztów budowy ogrodu oraz płynny przebieg prac. Jest to szczególnie ważne w małych ogrodach o ograniczonej przestrzeni do aktywności.

Kolejność etapów można do pewnego stopnia modyfikować, na przykład najpierw zakładanie trawnika, a następnie sadzenie roślin.

Ta zmiana kolejności prowadzi do pytań o to, co zrobić z glebą w dołkach po roślinach i deptaniem po założonych trawnikach.

Dlatego zanim zaczniemy, warto dokładnie przemyśleć kolejność prac w ogrodzie, aby budowa przebiegała szybko i sprawnie.

Pragniesz stworzyć niepowtarzalny ogród przy użyciu koparko – ładowarki? Zapraszamy do kontaktu, pomożemy Ci w najtrudniejszych pracach związanych z niwelacja terenu, wykopami, przekopami, uporządkowaniem działki z niepotrzebnych materiałów budowlanych 😊

Kopanie fundamentów koparko-ładowarką

wykop pod fundamenty

Fundamenty wylewane bezpośrednio w gruncie wymagają wykopania rowów o zaprojektowanej odpowiednio szerokości i głębokości wzdłuż zarysu ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Wykopy te można wykopać ręcznie lub małą koparką. Pamiętajmy jednak, że wykopy łopata dawno przestały cieszyć się popularnością choćby ze względu na brak rak do wykonają takiej pracy jak również na czas jakim może to za człowieka wykonać koparka. Ponadto wykonanie wykopów z użyciem koparki bez usuwania wierzchniej warstwy gruntu (humusu) zmniejszy ryzyko obsypywania się ich krawędzi.

Inną metodą wykopu pod fundament jest wykop oparty na ławach i wykonuje się go najczęściej koparko-ładowarką. Jak ono przebiega? Po zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi usuwa się grunt do głębokości górnego poziomu ławy i ewentualnie wywozi lub wiele osób pozostawia ziemię do wyrównania nierówności na działce lub pozostawia ją i wykorzystuje do np. skalników itp. Wykop pod same ławy wykonuje się ręcznie, zwracając uwagę na wypoziomowanie dna, bo to ułatwia dobre ułożenie zbrojenia i przeciwdziała pękaniu podstawy fundamentu.
Należy jedna pamiętać, że ziemi z wykopu nie wolno składować bezpośrednio w obrębie samego wykopu, ponieważ mogłoby to spowodować obsuwanie się jej na dno wykopu. Kolejnym ważnym elementem, o którym należy wspomnieć to, że z każdej strony obrysu budynku wykop należy powiększyć o co najmniej 0,5 m. Ponadto przed przystąpieniem do wykopywania fundamentów należy dokładnie sprawdzić wymiary, kąty w narożnikach i poziom dna wykopu. Kontrolę taką umożliwia przeniesienie wymiarów ustalonych na ławach sznurowych na dno wykopu. Po rozciągnięciu sznurów, w miejscach ich przecięcia się, sprawdza się pionem murarskim lub poziomnicą, czy trafiają one we właściwe punkty w wykopie.

Usługi Koparko ładowarką Volvo BI 71 B

Koparko- ładowarka VOLVO BI 71 ma szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o usługi, a mianowicie działa w wielu dziedzinach pracy. W budownictwie wykorzystuje się tę maszynę do wykonywania takich prac jako tworzenie nasypów gleby, wyrównywanie terytorium roboczego, wykopy rowów i pita, zasypiając, przesuwając się do małych odległości różnych materiałów (zarówno luzem, jak i grudkowym), obciążenie gleby do wózków towarowych, i poglądy planowania. Ponadto koparko ładowarka marki Volvo BI71 B może być również stosowana do celów demontażowych. Korzystanie z hydraulicznego jackhamme, jest w stanie poradzić sobie z betonem i wzmocnione urządzenia do betonu. W procesie naprawy sekcji drogowych lub uszczelek drogowych ta technika wykonuje wszystkie powyższe, w tym działanie demontażowe (zniszczenie powierzchni asfaltowej).

Często jest również koparka wyposażona w hydrauliczny jackhammer, co pozwala podjąć wszystkie niezbędne prace nad demontażami dowolnych konstrukcji, sprzęt wiertniczy przeznaczony do wiercenia studni i stałych gleb, a także strzałkę dźwigową podnoszącą, co pozwala podnieść jakikolwiek ładunek bez uciekania się do drugiego specjalna technika. Wszystkie wymienione agregaty są instalowane do tylnego manipulatora hydraulicznego i są sterowane z kabiny
Masa operacyjna tego koparki ładowarki wynosi 7740 kilogramów. Długość, biorąc pod uwagę tylny manipulator hydrauliczny, a obniżony przedni wiadro wynosi 5810 milimetrów. Szerokość nad tylnymi kołami ma wartość 2450 milimetrów. Wysokość dachu kabiny wynosi 3750 milimetrów. Prześwit Koparka boczna obsługiwane posty Jest 360 milimetrów. Baza wzdłużna, jest koła, ma wartość 2160 milimetrów. Tylne wyścigi wyścigowe ma pojemność 240 sześciennych milimetrów. Dolna krawędź wiadra ma szerokość 610 milimetrów. Najmniejsza głębokość kopania wynosi 537 milimetrów. Największą głębokość kopania wynosi 4300 milimetrów. Maksymalna wysokość, w której ładunek jest rozładowywany wynosi 2630 milimetrów. System hydrauliczny jest przeznaczony do limit wagowy 2530 kilogramów. Jego zbiornik ma objętość 48 litrów, gdy wokół hydrauliki jest 140 litrów płynów. Zainstalowany jest standardowy wiadro czołowe, których pojemność ma wartość 1000 milimetrów sześciennych. Pełny wzrost przednim wiadra wymaga nie więcej niż sześć sekund. Powrót przedniego wiadra do pierwotnej pozycji jest przeprowadzane nie więcej niż trzy sekundy. Wykonanie pełnego cyklu roboczego zajmie około 11 sekund.

 

Co to są : przeciski, przepychy, przewierty metodą bez wykopową zwane przewierty horyzontalne

Przeciski, przepychy, przewierty metodą bez wykopową, czyli przewierty horyzontalne to technika, która doskonale sprawdza się na powierzchniach mocno zurbanizowanych, pokrytych gęstą siecią wodociągów i kanalizacji, liniami energetycznymi, na których standardowe metody wykopu są niemożliwe ze względu na zabudowę.
Sprzęt, na którym pracujemy pozwala wykonać przewiert horyzontalny tak by szybko i sprawnie pokonać utrudnienia jakimi mogą być drogi, tory czy rzeki. Ponadto, horyzontalne przewierty sterowane są korzystne dla środowiska oraz dla terenów mocno zurbanizowanych. Ze względu na ich niewielką ingerencję w teren prace wykonywane ta technika bez wykopową są coraz częściej wykonywane przez firmy zajmujące się przewiertami sterowanymi.
Tylko profesjonalnie wykonane przewierty horyzontalne pozwalają na wykonanie usługi na odpowiednim poziomie.
Jak wykonywane są przewierty poziome? wywiercony zostaje otwór między początkowym i końcowym punktem i wciągane zostają do niego rury. W tej sytuacji nie trzeba robić wykopu, a poziomy przewiert sterowany odbywa się z powierzchni ziemi. Wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria przewiertu oraz położenie punktu wejścia i wyjścia niemal doskonale pokrywają się z zaplanowaną drogą przewiertu.
Przewiert sterowany HDD używany jest do zamontowania rur do sieci teletechnicznych, energetycznych, gazowych oraz wodociągowych. Stosowana przez nas profesjonalna wiertnica do przewiertów sterowanych umożliwia wykonanie pracy szybko i efektywnie.